วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครเรียนผ่านออนไลน์ได้ที่ www.siamtechno.ac.th/apply-online.php
 
สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิส่วนลดทุนการศึกษา 15% (ด่วนจำนวนจำกัด)
สามารถทำเรื่องกู้ยืม “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กรอ.และกยศ.)
นักศึกษาเรียนดี-มีความสามารถ วิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้ เรียนดี (ทุนจักรทอง) มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 80 ทุน สมัครก่อนมีสิทธิก่อน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-878-5000 facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) หรือ www.siamtechno.ac.th

Date: 2017-03-15

ไม่มีเอกสารประกอบ