ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ภายใต้งาน งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)
23-26 สิงหาคม 2560 บูท C13 C14
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ดกรุงเทพ

Date: 2017-08-19

ไม่มีเอกสารประกอบ