ประกาศเรื่องประกันอุบัติเหตุ AIA
นักศึกษารหัส 60 ประกันจะมีความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 07 กันยายน 2560 – 06 กันยายน 2561
และนักศึกษาสามารถตรวจสอบราย ดังนี้

หากไม่พบชื่อกรุณาติดต่อที่ สำนักงานการเงิน/สำนักงานทะเบียนและประมวลผล โทร 028785026-7
นักศึกษารหัสตั้ง 59 ลงมา ประกันจะมีความคุ้มครองถึงวันที่ 9 ก.ย. 61

Date: 2017-09-26

ไม่มีเอกสารประกอบ