วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 : ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ และดร.อภินันท์  ภูเก้าล้วน จากหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงเวทีนานาชาติ Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) ณ ประเทศไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดีในการส่งผลงาน Waste tank Disinfection by height pressure  plasma system of Ozone technology เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

***ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่าน***

 

Date: 2017-09-30

ไม่มีเอกสารประกอบ