ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ขึ้นรับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดแสดงในงาน 13th Taipei International Invention Show & Technoment (INST 2017) ในงานนี้มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1,000 ผลงาน มีนานาชาติเข้าร่วม 19 ประเทศ

โดยผลงานที่ชนะการประกวด คือ ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพาสมาความดันสูง

ท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้บริหาร อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัล ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาพข่าว ทั้งหมดคลิก
(Pr-stc)

Date: 2017-10-23

ไม่มีเอกสารประกอบ