ร่วมแรงปลูกปะการัง โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

Date:[2016-10-28]

เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศ ร่วมแรงปลูกปะการัง ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กองพันลาดตระเวน ป่าชายเลน ค่ายนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!