คณะผู้บริหาร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบินกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

Date:[2016-10-28]

เมื่อวันที่ 22-27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบิน และได้รับเกียรติให้เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางการศึกษาด้านการบินกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!