โครงการจิตอาสา โดยนำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ วัดเจ้ามูล กับ โรงเรียนวัดเจ้ามูล

Date:[2016-11-24]

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการจิตอาสา โดยนำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บกวาด ใบไม้และเศษขยะ ภายในบริเวณ วัดเจ้ามูล กับ โรงเรียนวัดเจ้ามูล

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!