พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕o วัน) เพื่อน้อมถวาย "พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

Date:[2016-12-03]

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕o วัน)
เพื่อน้อมถวาย "พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เดส็จสู่สวรรคาลัย
โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัย และ อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารนี้
** ปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ **
ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
เวลา 9.00 - 10.30 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!