วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

Date:[2016-12-09]

ร่วมมือกับ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ , สถานีดับเพลิงธนบุรี , สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ , อาสาป้องกันพลเรือน , สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
โดยมีอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
เวลา 8.00 - 14.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!