โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

Date:[2017-01-26]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มี โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2560
เวลา 08.30 น - 16.00 น

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!