สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ดูงานที่ Ratchaburi World Cogenertlon ณ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

Date:[2017-03-10]

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560

เวลา 08.00 น

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ Ratchaburi World Cogenertlon

ณ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!