สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ดูงานสถานประกอบการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Date:[2017-03-29]

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 12.00 น.

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

โดยนำ นักศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) " INET" ผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

ณ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!