การประกวด พานไหว้ครู

Date:[2017-09-17]

วัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการประกวด พานไหว้ครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!