ทีมตัวแทนนักศึกษาที่จะเดินทางไปแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์รายการ world solar car 2017 เข้ารับคำอวยพรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง)

Date:[2017-09-23]

วันที่ 19 กันยายน 2560

ท่านอธิการบดี (อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช) คณบดีคณะเทคโนโลยี (ดร.ฐกฤต ปานขลิบ) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี) นำตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางไปแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์รายการ world solar car 2017 เข้ารับคำอวยพรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง)

#bwscth #SolarCarThailand #wemoveWiththeSun #รถพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!