ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

“Environmental, Social, Governance (ESG) and International Policy”

- ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

- ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/CEcHQAk1WaiwjE6C6

- ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมงานเต็มจำนวน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info.president@siamtechno.ac.th หรือ โทร. 02-878-5011

#

ลงทะเบียน

เข้าร่วมงาน