#เบอร์โทรติดต่อภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

SIAM TECHNOLOGY COLLEGE Tel :+66 2 878 5000-3 Fax: +66 2 878 5012, + 66 2 878 5007 E-mail : info@siamtechno.ac.th

โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สถานที่

เบอร์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สถานที่

เบอร์

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 9 02-878-5000 - 02 ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคาร 9 02-878-5007
สำนักอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 9 02-878-5011 ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 9 02-878-5027
สำนักมาตราฐานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 02-878-5066 สำนักอธิการบดี (FAX) ชั้น 2 อาคาร 9 02-878-5012
สำนักงานการเงิน ชั้น 1 อาคาร 9 02-878-5013, 5017 สำนักงานบัญชีและจัดซื้อ ชั้น 1 อาคาร 7 02-878-5022
สำนักหอสมุด ชั้น 3 อาคาร 9 02-878-5028 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคาร 7 02-878-5033
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 อาคาร 9 02-878-5051 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 9 อาคาร 9 02-878-5076 - 77
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 5 อาคาร 5 02-878-5037 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ชั้น 10 อาคาร 9 02-878-5041
สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 8 อาคาร 9 02-878-5081 International Program ชั้น 3 อาคาร 3 02-878-5069
สำนักกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 8 02-878-5062 สำนักงาน กยศ. ชั้น 1 อาคาร 5 02-878-5063
สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน ชั้น 11 อาคาร 9 02-878-5054 - 55 SIAM AUTO Lab อาคาร Siam Auto 02-878-5036
สำนักงานการตลาด ชั้น 9 อาคาร 9 02-878-5092 ร้านกาแฟ พารากาโน่ ทางเข้าวิทยาลัย 02-878-5049
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 7 02-878-5019
     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

update:: 9/03/2022