วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป โดยอาจารย์ผู้ชำนาญการสอนภาษาเกาหลี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มเรียน 18 มิถุนายน 2559 และภาษาเกาหลี เน้นติวข้อสอบ EPS-TOPIK สำหรับแรงงานไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท สามารถเลือกเรียนได้จนครบ 30 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร.0-2878-5000, 0-2878-5058, 09-4695-7949 (อ.ชนามาศ)  www.siamtechu.net

Date: 2016-05-19

ไม่มีเอกสารประกอบ