พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2017-02-09]

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ได้ทรงประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ 
นำมาซึ่งความปลื้มปิติและความประทับใจ
ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกคน

 

คลิปวีดีโอการเสนอข่าว ข่าวในพระราชสำนักจากสื่อต่าง

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!