เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2017-03-15]

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทำการปิดรับการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนายกองค์การนึกศึกษา

โดย พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดหีบและนับคะแนนเสียง ในครั้งนี้

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้แก่ นายแสงสุริย์ แก้วจันทร์ (พรรค STC SPIRIT เบอร์ 2) ชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 169 เสียง

ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!