Differently i-Learn

1การเดินทางที่แสนสะดวกสบาย
มีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินผ่าน สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า จรัญฯ 13 เพียง 100 เมตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต ท่าพระ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไม่ใช่เพียงเวลาที่ศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีกิจกรรม และความร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์กันตลอดไป

Knowledge Management

การจัดการความรู้

เร่งพัฒนางานวิจัยเต็ม 100

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สามารถติดตามได้: ที่นี่

สถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้: ที่นี่

STC NEWS

2022-05-13

ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่

2022-05-12

ขอเชิญร่วมเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

2022-04-02

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกชั้นปี ร่วมประกวดภาพถ่าย

2022-04-02

[ ขยายเวลารับสมัคร ] หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลาเรียน 4 เดือน

2022-03-13

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันจริง (15มี.ค.2565) ณ True Icon Hall ชั้น7 , ไอคอน สยาม

2022-03-12

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร(ตัดรายชื่อรอบที่1)

2022-03-08

ส่งผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR รอบที่ 1 พร้อมแนบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

2022-03-06

ประกาศ.. ขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และมีใบรับรองการรักษาหายแล้ว ก่อน 6 มีนาคม 2565)

2022-03-05

แจ้งกฎระเบียบการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2562-2563

ข่าวอื่นๆ

คณะ

เลือกตัวตน และกำหนดอนาคตของคุณ.

#

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

#

บริหารธุรกิจ

สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการผสานคุณธรรม นำธุรกิจ

#

รัฐประศาสนศาสตร์

ออกแบบความคิด
ออกแบบ​ชีวิต
ออกแบบ​อนาคต
กับเรา... คณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​

#

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

#

การบริการและการท่องเที่ยว

"We CREATE the best service to YOU all"

#

บัณฑิตวิทยาลัย

เรียนจริง กับผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เราเปิดประตูสู่การเรียนรู้ เราเปิดเส้นทางใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

สารจากผู้บริหาร

#

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ด้านข้อมูลการสมัครเรียน