Differently i-Learn

1การเดินทางที่แสนสะดวกสบาย
มีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินผ่าน สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า จรัญฯ 13 เพียง 100 เมตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต ท่าพระ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไม่ใช่เพียงเวลาที่ศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีกิจกรรม และความร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์กันตลอดไป

Knowledge Management

การจัดการความรู้

เร่งพัฒนางานวิจัยเต็ม 100

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สามารถติดตามได้: ที่นี่

สถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้: ที่นี่

STC NEWS

2022-12-23

ปีใหม่

2022-12-15

สมาคม ACM Thailand Chapter ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Workshop Day 1: Design Thinking

2022-10-27

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Environmental, Social, Governance (ESG) and International Policy”

2022-10-07

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

2022-08-19

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

2022-07-26

ขอเลื่อนกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-22

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

2022-06-07

ขอแสดงความยินดีกับตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2022-06-07

วทส ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวอื่นๆ

คณะ

เลือกตัวตน และกำหนดอนาคตของคุณ.

#

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

#

บริหารธุรกิจ

สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการผสานคุณธรรม นำธุรกิจ

#

รัฐประศาสนศาสตร์

ออกแบบความคิด
ออกแบบ​ชีวิต
ออกแบบ​อนาคต
กับเรา... คณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​

#

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

#

การบริการและการท่องเที่ยว

"We CREATE the best service to YOU all"

#

บัณฑิตวิทยาลัย

เรียนจริง กับผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เราเปิดประตูสู่การเรียนรู้ เราเปิดเส้นทางใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

สารจากผู้บริหาร

#

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ด้านข้อมูลการสมัครเรียน